System Informacji Miejskiej miasta Poznania

O PROJEKCIE

System Informacji Miejskiej 2017 dla miasta Poznania opracowany został przez konsorcjum Double Brand i Brandburg (projekt i koncepcja) oraz Kreativia (techniczne wykonanie). Część przyjętych rozwiązań graficznych wynika z Uniwersalnego Systemu Komunikacji w Poznaniu (manual basic) opracowanego w 2015 roku, przy czym dla utrzymania spójności wykorzystane zostały również elementy dotychczasowego Systemu Informacji opracowanego jeszcze w 2003 r.

Klient:

Urząd Miasta Poznania

Zakres:

System informacji, Wayfinding

Kiedy:

2017

WYZWANIE

Naszym zadaniem było uspójnienie, uzupełnienie oraz wypracowanie brakujących zasad identyfikacji miejskiej i na ich podstawie stworzenie spójnego systemu (wraz z opisem technologicznym i wykonawczym). Cały proces z założenia miał być przemyślaną ewolucją, która z poszanowaniem już przyjętych rozwiązań, miała jednocześnie uatrakcyjnić, usystematyzować i wnieść własny wkład twórczy do projektu.

REALIZACJA PROJEKTU

Przygotowany przez nas system to całościowe, spójne i czytelne opracowanie obejmujące wszystkie obszary informacji w przestrzeni miasta. Ma służyć mieszkańcom i odwiedzającym miasto, sprawiać, by informacje były czytelne i towarzyszyć użytkownikom przestrzeni miejskiej niejako mimochodem. W ramach prac udało się wypracować kilka ciekawych rozwiązań np.: stworzenie tzw. walking distance – informacji dla pieszych pokazujących odległości do ważnych obiektów w mieście czy liczniki przejazdów rowerzystów na ciągle rozwijających się ścieżkach rowerowych.
Dla nas agencji wywodzącej się z Poznania i osób na co dzień przemieszczających się po Poznaniu, przygotowanie nowego Systemu Informacji Wizualnej miało szczególne znaczenie.
Plik do pobrania Systemu w pełnej formie znajduje się tutaj